tiem hot

Đề nghị Hải Dương công khai kết luận thanh tra về công tác cán bộ

Thời Gian:1Tuần Trước   Đọc Bài :2

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa công bố Kết luận thanh tra số 135/2023 về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức tại UBND tỉnh Hải Dương, giai đoạn từ 1/1/2020 đến 30/9/2022.

Ông Nguyễn Mạnh Khương - Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra hàng năm của Bộ Nội vụ. Qua đó, Thanh tra Bộ Nội vụ đã kịp thời phát hiện những sơ hở, bất cấp trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật về công tác tổ chức, cán bộ để tổng hợp, báo cáo và tham mưu lãnh đạo Bộ Nội vụ.

Đồng thời, phát hiện những hạn chế, thiếu sót về công tác tổ chức, cán bộ tại các Bộ, ngành, địa phương để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp xử lý, khắc phục…

Trụ sở UBND tỉnh Hải Dương (Ảnh: Tỉnh ủy Hải Dương).

Ông Khương đánh giá, UBND tỉnh Hải Dương đã đạt được một số kết quả tích cực trong công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức giai đoạn 2020 - 2022. Hải Dương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đã cầu thị, khẩn trương, kịp thời khắc phục một số hạn chế, thiếu sót ngay sau khi kết thúc thanh tra trực tiếp.

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị UBND tỉnh Hải Dương niêm yết công khai kết luận thanh tra theo quy định; đồng thời chỉ đạo tổ chức đánh giá, kiểm điểm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hạn chế, khuyết điểm được nêu trong kết luận.

Tỉnh Hải Dương phải xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện kết luận thanh tra gửi Thanh tra Bộ Nội vụ xem xét, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện.

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng thống nhất và tiếp thu toàn bộ nội dung kết luận thanh tra; sẽ kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện các kiến nghị.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương cũng "hứa" sẽ chỉ đạo rà soát các văn bản quy định, hướng dẫn, thực hiện về công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức do tỉnh này ban hành theo thẩm quyền, sửa đổi và ban hành văn bản mới để thay thế, bổ sung cho phù hợp.

trang trước:Cô gái tự mặc váy cưới để kết hôn với... chính mình

trang sau:Đình chỉ nhà mạng bán “sim rác”, biện pháp mạnh ngăn cuộc gọi lừa đảo

Bình luận moi nguoi