tiem hot

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư nhận được nhiều góp ý

Thời Gian:2Tuần Trước   Đọc Bài :2
Quyền sở hữu đất đai và cách xác định giá đất chưa đảm bảo quyền lợi cho người dân Góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Cần quy định rõ mục đích thu hồi đất, xác định giá đất

Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tính đến sáng 13/3 đã có 7.979 lượt ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên website lấy ý kiến nhân dân (https://luatdatdai.monre.gov.vn).

Những nội dung góp ý nhiều nhất tập trung vào các chương như: Chế độ sử dụng các loại đất; quyền và nghĩa vụ người sử dụng đất; thu hồi đất, trưng dụng đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất.

Bên cạnh đó, có 62 ý kiến của tổ chức, công dân qua Văn thư Bộ Tài nguyên và Môi trường và trên hệ thống hồ sơ công việc của Bộ. Trước đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 120/QĐ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai sửa đổi trên cơ sở tiếp thu ý kiến nhân dân trước ngày 27/3; trình Chính phủ báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến góp ý trước ngày 1/4; báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 5/4. Trên cơ sở đó, Bộ sẽ tham mưu cho Chính phủ tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi), báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ V, trước ngày 25/4.

Thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư nhận được nhiều góp ý nhất

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân đã chủ trì cuộc họp Tổ biên tập dự án Luật Đất đai (sửa đổi) về việc hoàn thiện hồ sơ dự án Luật.

Ông Đào Trung Chính - Cục trưởng Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất, Tổ trưởng Tổ biên tập dự án Luật Đất đai (sửa đổi) cho biết, tổng hợp ý kiến góp ý tại hội nghị, hội thảo lấy ý kiến với Hội Nông dân Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam, 5 tỉnh Tây Nguyên và 2 tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận cho thấy, đại diện các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã góp ý cụ thể vào từng chương, mục, điều khoản của dự thảo luật; những kiến nghị sửa đổi các điều, khoản cụ thể của dự thảo luật.

Dựa trên các ý kiến góp ý tại hội nghị, Tổ biên tập Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đã chủ động nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo và xây dựng báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi làm việc do Chủ tịch Quốc hội chủ trì để cho ý kiến bước đầu về tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội và những vấn đề nổi lên trong quá trình lấy ý kiến nhân dân về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) vào ngày 9/3; Chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại các hội nghị lấy ý kiến.

Tại cuộc họp, đại diện các thành viên Tổ biên tập dự án Luật Đất đai (sửa đổi) cũng thảo luận để thống nhất các nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu tại 3 hội nghị, hội thảo, trong đó tập trung vào các nội dung như: Giá đất; quy hoạch kế hoạch sử dụng đất; thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư...

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, nhấn mạnh thời gian tới khối lượng công việc còn khá nặng nề, do đó ông Lê Minh Ngân đề nghị, Tổ biên tập và các đơn vị cần tích cực, chủ động, phân công cụ thể các nhóm theo các nội dung để xây dựng các Báo cáo giải trình, tiếp thu và hoàn thiện dự thảo luật.

trang trước:Thị trường chứng khoán ngày 14/3/2023: Tín hiệu kỹ thuật phiên chiều

trang sau:Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng tại phiên họp thứ 21

Bình luận moi nguoi