tiem hot

Báo cáo thanh tra: Một số cơ quan nhầm đơn vị tính triệu đồng/đồng, m2/ha

Thời Gian:3Tuần Trước   Đọc Bài :1

Ông Đặng Công Huẩn - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ vừa ký văn bản đề nghị bộ ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân và phòng chống tham nhũng quý I/2023.

Ngoài những nội dung cần thực hiện theo quy định tại Thông tư 02/2021/TT-TTCP, Thanh tra Chính phủ đề nghị bổ sung việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng, Thanh tra Chính phủ trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn (Ảnh: TTCP).

Trong lĩnh vực thanh tra, phải báo cáo việc triển khai thực hiện định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra năm 2023 của bộ, ngành trung ương và địa phương; tình hình và kết quả xử lý chồng chéo trong việc thực hiện kế hoạch thanh tra.

Đặc biệt là việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

"Cập nhật tình hình, kết quả rà soát, giải quyết các vụ khiếu nại tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài, các vụ việc đông người lên Trung ương đến thời điểm báo cáo, trong đó quan tâm một số chỉ tiêu: Tổng số vụ việc đưa vào danh sách; số vụ việc đã rà soát, giải quyết dứt điểm (số vụ việc công dân không đồng thuận, tiếp tục khiếu nại), số vụ việc tiếp tục rà soát, giải quyết", Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Các bộ ngành, địa phương phải báo cáo kết quả phòng chống tham nhũng theo Thông tư số 02/2021 và Văn bản số 2207/2022 của Thanh tra Chính phủ để phục vụ xây dựng báo cáo định kỳ của Ban cán sự đảng Chính phủ.

Qua theo dõi báo cáo của các bộ, ngành, địa phương thời gian qua, Thanh tra Chính phủ nhận thấy một số đơn vị chưa nhập số liệu vào phần mềm hệ thống báo cáo công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng theo quy định.

Một số đơn vị báo cáo chưa thống nhất giữa số liệu nhập qua phần mềm và số liệu gửi kèm báo cáo; có đơn vị còn nhầm đơn vị tính, triệu đồng/đồng, m2/hecta.

"Đề nghị các bộ, ngành, địa phương quan tâm thực hiện việc nhập số liệu vào phần mềm; rà soát, xem xét kỹ trước khi báo cáo và gửi số liệu nhập qua phần mềm đảm bảo sự thống nhất. Trường hợp phát hiện có chênh lệch về số liệu sau khi đã gửi cần xác nhận lại số liệu chính thức với Thanh tra Chính phủ qua Vụ Kế hoạch - Tổng hợp", văn bản của Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

trang trước:Người phụ nữ 15 năm cầu cứu khắp các bệnh viện vì nhiễm ký sinh trùng ở chó

trang sau:Đầu tư đồng hồ Rolex, Patek Philippe cũ lãi hơn nhiều chỉ số S&P 500

Bạn sẽ thích

Bình luận moi nguoi