tiem hot

26/03 là ngày gì? Lịch sử, ý nghĩa và các hoạt động

Thời Gian:1Tháng Trước   Đọc Bài :4

Khi nhắc tới tháng 3, người ta nghĩ ngay đến ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và còn một ngày nữa quan trọng không kém, chính là ngày 26/03. Vậy ngày 26/03 là ngày gì? Lịch sử, ý nghĩa và các hoạt động trong ngày này diễn ra như thế nào. Hãy cùng Mua Bán tìm hiểu ngay qua bài viết dưới đây.

Tóm Tắt Nội Dung

Ngày 26/03 là ngày gì?

Ngày 26/03 ngày gì? Ngày 26 tháng 3 ngày chính thức thành lập Đoàn TNCS Đông Dương và sau đổi tên  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. vậy, ngày 26 tháng 3 hàng năm được tổ chức để kỷ niệm ngày thành lập Đoàn được chỉ định Ngày thành lập Đoàn.

Ngày 26/03 là ngày gì?

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Chính trị Xã hội do Đảng Cộng sản Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Tổ chức này sẽ định hướng và đào tạo những nấc thang tương lai của đất nước. Đoàn Thanh niên tập hợp những thanh niên duy tiến bộ, những người luôn phấn đấu tưởng mục tiêu của quốc gia họ.

Độc lập gắn liền với chủ nghĩa hội vì mục tiêu “Dân chủ, văn minh, hội công bằng, dân giàu, nước mạnh”. Đây cũng một tổ chức được coi vườn ươm cho các cán bộ Đảng Cộng sản tương lai. Cũng giống như các hình chính quyền khác, hoạt động theo hình quản đầy đủ về biên chế nhân sự, từ trung ương đến địa phương cho đến cấp huyện.

Tìm hiểu về lịch sử ra đời của ngày 26/03

Mùa xuân năm 1931, tại Hội nghị lần thứ hai của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua một nội dung quan trọng trong chương trình công tác để bàn về công tác thanh niên đưa ra những quyết định đặc biệt quan trọng.

lịch sử ra đời của ngày 26/03 là gì

Hội nghị các cấp từ trung ương đến địa phương đã cử ngay các đảng viên phụ trách công tác đoàn thể đến để thành lập, lãnh đạo các đoàn thanh niên cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Ở nước ta đã xuất hiện nhiều tổ chức đoàn sở với khoảng 1.500 đoàn viên. Ngoài ra, tại các giáo phái cũng thành lập riêng các tổ chức đoàn thanh niên.

Sự phát triển lớn mạnh của tổ chức hội thanh niên đã đáp ứng kịp thời yêu cầu cấp thiết của phong trào thanh niên nước ta. Đó sự vận động khách quan phù hợp với cách mạng nước ta. Đồng thời cũng phản ánh những thành tựu to lớn của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc sáng lập rèn luyện tổ chức Đoàn Thanh niên.

Ngày thành lập Đoàng TNCS 26/03 là ngày gì

Theo đề nghị của Trung ương Đoàn Thanh niên Công nhân Việt Nam, được sự cho phép của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Bác Hồ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 3 năm 1961 đã quyết định lấy  ngày 26 (Ngày cuối cùng của Hội nghị Trung ương 2 của Đảng để thảo luận quyết định những vấn đề ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động thanh niên) làm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Các mốc phát triển và tên gọi của Đoàn Thanh niên Cộng Sản Việt Nam

Các mốc phát triển và tên gọi của Đoàn Thanh niên Việt Nam

Từ ngày 26/03/1931 đến nay, Đoàn Thanh niên Việt Nam đã trải qua nhiều lần đổi tên để phù hợp với nhiệm vụ cách mạng và mục tiêu đặt ra

-Từ năm 1931 đến 1936: Đoàn TNCS Việt Nam, Đoàn TNCS Đông Dương

-Từ năm 1937 đến 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương

-Từ tháng 11/1939 đến 1941: Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương

-Từ tháng 5/1941 đến 1956: Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam

-Từ ngày 25/10/1956 đến 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam

-Từ tháng 2/1970 đến 11/1976: Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh

-Từ tháng 12/1976 đến nay: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Những thế hệ thanh niên hiện nay đã và đang nối tiếp truyền thống chiến đấu, anh dũng của các anh hùng đi trước, luôn sẵn sàng cống hiến hết mình vì Tổ quốc, lập nên những chiến công hiển hách.

Ngày 26/03 có ý nghĩa như thế nào đối với Việt Nam?

Cuối tháng 3 năm 1931, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương họp Hội nghị toàn quốc lần thứ hai tại Sài Gòn. Tại Hội nghị, Ban chấp hành đã xác định những nhiệm vụ khẩn cấp củng cố từng thành phần công nhân trong Đảng.

26/03 là ngày gì – có ý nghía gì

Cũng tại cuộc họp này, nhận thấy vai trò của Thanh niên Quân đội trong phong trào cách mạng, Ban chấp hành đã quyết định “phải cấp bách tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản”. Và từ đây, Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương ra đời.

Qua các giai đoạn của cách mạng, tổ chức này tên gọi Đoàn Thanh niên Dân chủ, Đoàn Thanh niên Phản đế, Đoàn Thanh niên Cứu quốc, Đoàn Thanh niên Lao động cho đến ngày nay Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cùng với đất nước, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã thực hiện sứ mệnh lịch sử và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc.

>>> Tham khảo thêm:

Những hoạt động tổ chức chào mừng ngày 26/03

Sau khi biết ngày 26/03 ngày gì? Tìm hiểu rõ về lịch sử hình thành ý nghĩa ngày thành lập Hội Thanh niên thì  Hội Thanh niên còn tổ chức nhiều hoạt động để chào mừng ngày này. Dưới đây một số hoạt động tổ chức chào mừng ngày 26/03.

Lễ kết nạp Đoàn viên

26/03 là ngày gì – Lễ kết nạp Đoàn viên

Ngày 26 tháng 3 hàng năm Ngày kết nạp đoàn viên. Đây hoạt động hết sức thiết thực, ý nghĩa góp phần lan tỏa, giáo dục thanh niên tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Tạo điều kiện để thanh niên hội học tập, rèn luyện trở thành người ích, cống hiến sức lực trí tuệ cho tổ chức. Luôn xung phong đi đầu trong các phong trào đoàn như: Tình nguyện chống Covid, tình nguyện phát cơm giúp người nghèo,…

Nâng cao số lượng đoàn viên, tăng quyền lực chính trị xây dựng một tổ chức mạnh mẽ. Nơi đây không ngừng nâng cao chất lượng phát triển tổ chức thúc đẩy sự phát triển tưởng cho những người trẻ tuổi.

Thủ tục kết nạp phải tuân thủ các quy định của Điều lệ Đoàn, tạo điều kiện để đoàn viên trưởng thành trong môi trường cách mạng tự hào khi vào đoàn.

>>> Tham khảo thêm:

Hội trại truyền thống Đoàn Thanh niên

26/03 là ngày gì – Hội trại truyền thống

Tổ chức Hội trại truyền thống cho toàn thể Đoàn viên thanh niên vào ngày 26/3 hàng năm một hoạt động rất thú vị vui nhộn bao gồm các trò chơi thi tài, đốt lửa trại, trò chơi dân gian,…

Tùy theo sở vật chất mỗi khu vực hội trại được tổ chức theo những cách khác nhau. Hội trại là nơi tạo ra sân chơi vui tươi, bổ ích, rèn luyện tính luật, xây dựng tinh thần đồng đội và tình đoàn kết hữu nghị

Đây hoạt động mang lại niềm vui sau những giờ học tập làm việc chăm chỉ, mang tính cạnh tranh lành mạnh ý nghĩa thiết thực. Ngoài ra, hoạt động này còn bổ sung kĩ năng tổ chức các hoạt động cộng đồng. Vì vậy, bạn hãy tận dụng mọi sức lực, nhiệt huyết, năng lượng sức sáng tạo hạn của tuổi trẻ để tham gia hoạt động này.

>>> Tham khảo thêm:

Hiến máu nhân đạo

26/03 là ngày gì – Hiến máu nhân đạo

nhân đạo là một hành động vô cùng cao đẹp của toàn nhân loại. Nhận thức được điều này, vào ngày 26 tháng 3 hàng năm, Đoàn Thanh niên luôn tổ chức một cuộc vận động hiến máu để kỷ niệm sự ra mắt của Hội Thanh niên.

Đây một phong trào ý nghĩa nhân văn nhằm kêu gọi các bạn trẻ cùng chung tay đẩy lùi bệnh tật giúp đỡ những người không may mắn. Hoạt động này sẽ giúp đoàn viên, thanh niên hiểu được tầm quan trọng của việc hiến máu chia sẻ đến mọi người.

Hiến máu mang lại nhiều lợi ích giáo dục các bạn trẻ biết cảm thông với những hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng là một hành động giữ gìn thuần phong mỹ tục thực hiện chính sách hội của dân tộc.

Các cuộc thi văn nghệ

26/03 là ngày gì – có các cuộc thi văn nghệ

Tổ chức cuộc thi văn nghệ chào mừng được coi một phần không thể thiếu trong lễ kỷ niệm thành lập Đoàn Thanh niên. Các đoàn viên trong đơn vị cùng nhau tập luyện để chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ để phục vụ nhân ngày 26/3.

Đoàn Thanh niên luôn tạo điều kiện để các thành viên thể hiện tài năng, khuyến khích sự sáng tạo tinh thần thay đổi. Sân chơi trở thành nơi thể hiện sự kiên trì và đoàn kết đồng điệu. Đồng thời tạo không khí vui vẻ, hào hứng sôi nổi trong các bạn đoàn viên, thanh niên.

>>> Tham khảo thêm:

Phong trào thi đua học tốt theo tuần/ tháng

26/03 là ngày gì – phong trào thi đua

Phong trào thi đua học tốt theo tuần/ tháng diễn ra vào mỗi tháng 3 để chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3. Phong trào nay nhận được nhiều sự yêu thích cộng hưởng của giáo viên, học sinh và sinh viên trên cả nước. Hoạt động này tạo sự cạnh tranh lành mạnh, ý nghĩa thiết thực cho ngành giáo dục. Ngoài ra, việc tổ chức phong trào còn thể sự tôn trọng truyền thống, giữ gìn ý nghĩa tốt đẹp tăng cường tình đoàn kết giữa những người Việt Nam. Do đó, tất cả trường và lớp trên mọi miền đất nước đều phát triển theo phong trào chung.

Hi vọng bài viết trên của Mua Bán đã cung cấp đầy đủ các thông tin về ngày cũng như ý nghĩa lịch sử của ngày này. Bạn có thể chia sẻ cho bạn bè cũng như người thân xung quanh để mọi người hiểu thêm về ngày này nhé. Hẹn gặp bạn ở các bài viết tiếp theo tại

>>> Xem thêm:

Một số câu hỏi thường gặp

Nhiều người vẫn còn chưa hiểu rõ về ngày 26/03 là ngày gì, có nhiều thắc mắc cơ bản về ngày này. Sau đây là giải đáp thắc mắc một số câu hỏi về ngày này vẫn thường gặp trong nhiều trường hợp.

trang trước:Messi chi 5 tỷ đồng mua 35 chiếc iPhone mạ vàng 24K tặng toàn đội Argentina

trang sau:Toyota Corolla Cross GR-S mở bán với giá rẻ hơn: Thiết kế tuyệt đẹp, “cháy hàng” chỉ là sớm muộn

Bình luận moi nguoi